Kvalificera sig för klinisk forskning om depression

Kämpar du med depression? Tar du för närvarande medicin som antidepressiva medel? Om du svarade ja på båda frågorna kan du vara berättigad att delta i en klinisk forskningsstudie i ditt område som syftar till att hjälpa människor med problem som kämpar mot återkommande depression. Studien är centrerad kring ett undersökningsläkemedel som är utformat för att arbeta med antidepressiva medel.

För att komma igång ska deltagarna först besöka forwardstudies.com där de kan ta online-screener för att se om de kvalificerar sig för studien. Visaren ställer en serie frågor baserade på ditt hälsotillstånd för att se om du faller inom lämpliga kategorier som kommer att diagnostisera depression. Studien riktar sig specifikt till personer som har en långvarig problem med depression och de som har tagit antidepressiva medel under en viss tid.

Baserat på dina svar i screeningsprocessen avgör din behörighet till programmet. En bestämning kommer att göras omedelbart efter att alla frågor har besvarats. Om du inte accepteras och inte uppfyller alla behörighetskriterierna kommer du inte att godkännas för den kliniska studien. Det finns ett alternativ för personer som inte kvalificerar sig för att hålla sig à jour med andra kliniska forskningsmöjligheter eftersom de kommer tillgängliga genom att registrera sig för anmälaren om klinisk studie.Om du är godkänd för forskningen är ditt nästa steg att kontakta en godkänd lokal klinik som deltar i studien och samla in mer information om vad som är nästa. Det finns ett kontaktformulär i slutet av undersökningen som använder ditt telefonnummer för att sortera klinikerna i ditt område som deltar i studieplatserna.


Intressanta artiklar ...